Senin, 14 Juni 2010

Jenenge Godhong

Aren : dliring

Asem : sinom

Cocor Bebek : tiba urip

Dhadhap : tawa

Gedhang : ujangan

Gedhang Garing : klaras

Gebang (Palem) : kajang

Jambe : procot, dedel

Jarak : bledheg

Jarak Kebo : lomah- lameh

Jati : jompong

Kacang Brol : rendeng

Kacang Lanjaran : lembayung

Kates : gampleng

Kecipir : cethethet

Kelor : limaran(sewu)

Kemladheyan : kumuda

Kluwih : kleyang

Krambil : blarak

Krambil Enom : janur

Lempuyang : lirih

Lombok : sabrang

Mlinjo : so

Pari : damen

Pring : elarmanyura

Ranti : baladewa (smarakandhi)

Siwalan : lontar

Tales(kimpul) : lumbu

Tebu Garing : rapak

Tela : jiegor

Turi : pethuk

Waluh : lomah- lameh

Widara Putih : trawas

Wuni : mojar

0 komentar:

Posting Komentar