Selasa, 06 April 2010

Pucung

Ngelmu iku kalakone kanthi laku
Lekase lawan kas
Tegese kas nyantosani
Setya budya pangekese durangkara

Guru Gatra : 4

Guru Lagu : u, a, i, a
Guru Wilangan:12, 6, 8, 12

Sesindhetan Tembang Pucung:
Menawi badhe ngudi ngelmu iku kedhah kanthi laku ingkang temen. Supados gesangipun dados mulya lan supados mbrantas laku ingkang mboten sae.

0 komentar:

Posting Komentar