Selasa, 06 April 2010

Geguritan

Geguritan iku kalebu puisi jawa modhel anyar, amarga ora kaiket ing aturan kaya tembung.
Dene endahing karangan modhel anyar iku dumunung ing :

a. Apiking ukara kang cocog karo isi karangan

b. Pilihan tembung- tembung kang mantesi lan mentes

c. Nggunakake wirama lan basa ( purwakanthi, dwipurwa, seselan, lsp)

Ciri- cirine geguritan :
¤ ora kawengku ing pathokan
¤ migunakake tembung- tembung pilihan
¤ cacahe larikan ora katemtokake
¤ sajak akhir bebas
¤ dudu basa padinon / sama
¤ arang- arang migunakake tembung pangiket
¤ sawetara nggunakake tembung kawi
¤ isine mentes
¤ trakadhang nggunakake purwakanthi basa, swara, lan sastra

Rerurutan gawe geguritan :
1. Nemtoake tema geguritan
2. Menehi judul/ sesirah
3. Milih tembung lang ukara sing mentes
4. Golek lan ngrakit ukara kang ana bobote susastra
5. Konsentrasi kang serius kanggo nglancarake daya imajinasi
6. Diwaca bola- bali lan ditliti maneh endi sing kurang trep.

6 komentar: