Sabtu, 10 April 2010

Ilmu

Firman Allah :
Allah mengangkat dan meninggikan orang yang beriman dan yang berilmu beberapa derajat/tingkat.

Katakanlah apakah dapat disamakan antara orang- orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui.

Ibn Abbas r.a. berkata:
Menuntut ilmu sesaat ( 1 jam ) lebih baik dari bangun ibadat 1 malam, dan menuntut ilmu sehari lebih baik daripada puasa 3 bulan.

Muhammad bin Ali berkata:
Dua rakaat dari seorang alim, lebih utama daripada tujuh puluh rakaat dari orang yang bodoh(tidak alim).
(R. Ibn Annajjaar)

Ibn Abbas r.a. berkata : Jika bertemu orang alim dengan orang abid diatas shirat, maka diperintahkan kepada abid itu: Masuklah ke surga dan bersuka- suka karena ibadatmu.
Dan dikatakan kepada orang alim itu: Berhentilah disini, dan berikan syafa'atmu pada siapa yang kau suka, maka tiadalah engkau memberi syafa'at kepada seorang melainkan akan diterima oleh Allah, maka ia berdiri sebagaimana kedudukan para nabi.
(R. Abusy Syaikh, Addailami).

Usman r.a. berkata :
Nabi saw bersabda :
Pertama yang dapat memberikan syafa'atnya para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada ( orang- orang yang mati syahid ). (R. Alkhathib)

Abu Saied r.a berkata :
Siapa yang mengajar satu ayat dari kitab Allah, atau satu bab dari ilmu agama, maka Allah akan menumbuhkan pahalanya hingga hari qiyamat.(R. Ibn Asakar)

Anas r.a berkata : Rasulullah saw bersabda: Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina, sebab menuntut ilmu agama itu wajib atas tiap orang muslim. Sesungguhnya malaikat menghamparkan sayapnya pada orang yang menuntut ilmu karena ridha ( suka/senang ) dengan apa yang dituntut(dicari). ( H.R. Ibn Abdul Barr).

Sakh barah r.a. berkata: siapa yang menuntut ilmu, maka menjadi penebus dosa- dosa yang telah lalu.(R. Attirmidzi)

Aisyah r.a berkata:
Siapa yang pindah untuk belajar ilmu, maka akan diampunkan baginya sebelum melangkahkan kakinya. (R. Asysyairazi)

0 komentar:

Posting Komentar